Priser og betaling

Korrigering av pris på passeringer

På grunn av at skiltene som viser taksten ved bomstasjonene tilknyttet Østfold Bompengeselskap ikke ble oppdatert med nye takster ved takstendringen 25. november 2016 vil pris på passeringer som er foretatt etter 25. november 2016 bli korrigert. Prisen som er belastet passeringene var i henhold til annonsert takstøkning, men siden skiltene har opplyst om de gamle takstene skal alle passeringer som har blitt belastet ny takst korrigeres.

Alle AutoPASS-avtaler med passeringer foretatt i bomstasjonene på E6 Raukerud og fv. 311 Kambo, og bomstasjonene på E18 og fv. 128 fra 25. november til 4. januar 2016 vil bli korrigert. Det refunderte beløpet vil bli synlig på neste avtalefaktura.

For passeringer uten AutoPASS-avtale (fullprispasseringer) er det kun passeringer i perioden 25. november til 30. november som er fakturert med feil pris. Retningslinjer for refusjon utarbeides av Statens vegvesen. 

Takstene som er gjeldende i perioden er vist nedenfor. Ved bomstasjonene E18 Knapstad og fv. 128 Knapstad har takstskiltet vist riktig takst.

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale
E18 Brennemoen
Fv. 128 Slitu
15,00 12,00 30,00 27,00
         
E18 Dalen
Fv. 128 Fossum
10,00 8,00 20,00 18,00
         
E6 Raukerud
Fv. 311 Kambo
21,00 16,80 42,00 37,80
         
E18 Ramstad vest 10,00 8,00 20,00 18,00

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema